Privacy

De door u hierboven verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor afhandling uw opdracht van de door u gevraagde informatie. De gegevens zullen in geen geval aan niet betrokken derden verstrekt worden.

Privacy Statement

Download hier ons Privacy Statement

Data Protection Beleid

Download hier ons Data Protection Policy (Engels).